Call centrum a shánění nových klientů. Jaké výhody z nich můžete čerpat?

Pro každou společnost je důležité neustále koukat po okolním trhu a shánět nové a nové zákazníky. Je to dáno už jenom tím, že je ve všech oborech obchodu a podnikání naprosto běžnou záležitostí postupné ubývání klientů. Někteří zkrátka produkt či službu už nevyužijí, jiní přejdou ke konkurenci.

Proto byste nikdy neměli zapomenout na to, že získávání nových zákazníků je proces trvající po celý životní cyklus libovolné společnosti. A call centra v něm mohou hrát opravdu zásadní roli.

Přímý kontakt je stále příjemnější

V dnešní době máme už opravdu velké množství různých kanálů a možnosti, jak komunikovat s našimi klienty. Mezi nimi můžeme rozlišovat na přímý a nepřímý kontakt. Rozdíl je v tom, že v rámci přímého kontaktu opravdu mluvíme s konkrétním klientem a patří tak sem i služby call centra. Na druhé straně je potom nepřímý kontakt provozovaný pomocí mailingových kampaní a podobných možností, které sice jsou masové a levnější, ale míra přímého oslovení je tady daleko za jinými možnostmi.

Vytipované kontaktování zákazníků

Call centra jsou velice specifická v tom, že u nich není efektivní, a proto se ani nepoužívá, možnost nahodilého kontaktování zákazníků. Pokud call centrum dobře pracuje a nabízí opravdu lukrativní službu nebo produkt, tak se automaticky snaží komunikovat s lidmi předurčenými na základě marketingových nebo jiných dat. Tomuto procesu se říká generování leadů. Samotné leady jsou ve své podstatě identifikovaní potencionální zákazníci, pro které by na základě dat mohla být služba či produkt lákavá. Proto se tak i oslovování setkává s mnohem vyšší úspěšností.

Konečný kontakt s klientem

Mnohé výrobky a produkty mají mimo svých zásadních možností také varianty nebo způsoby, jak je přizpůsobit preferencím konkrétního klienta. Pro takové je pochopitelně kompletně celá práce kvalitních call center ještě efektivnější. Pokud se akvizice klientů odehrává při přímé komunikaci, s tím že může klient nadiktovat parametry služby či výrobku a má asistenci k ruce, tak se automaticky sníží míra odmítnutí na základě nerozhodnosti zákazníků.