Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti je pochopitelně velmi těžká záležitost, na níž pozůstalí často nemají náladu, natož aby v takovém období dokázali plně vnímat veškeré právní náležitosti. Zaměstnavatel si navíc může být dobře vědom, co mu hrozí, a může se snažit situaci rychle vyřešit nějakou dohodou, jíž se zbaví další odpovědnosti i vy přijdete o nároky na plnohodnotné finanční plnění. Jakkoliv vysoká částka sice utrpení nezmírní, ale pakliže se stal úraz osudným živiteli rodiny, nezůstanou pozůstalí bez jakéhokoliv příjmu.

Co je vlastně pracovní úraz

Jednoduše řečeno se jedná o fyzickou nebo psychickou újmu, k níž zaměstnanec přišel nedobrovolně na pracovišti, případně při plnění pracovních úkolů nebo činnosti, která s nimi souvisí. Dle odborníků na tuto problematiku je pracovní úraz charakterizován:

  • došlo k němu nezávisle na vůli zaměstnance
  • byl způsobeno krátkodobým, nepředvídatelným a násilným působením zevních vlivů, za něž je považována třeba manipulační technika
  • stalo se tak při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, event. v momentě, kdy se zaměstnanec kupříkladu k jejich plnění připravoval
  • mezi vznikem újmy na zdraví zaměstnance a úrazem musí být příčinná souvislost

V případě smrtelného úrazu se tedy může jednat třeba o situaci, kdy na zaměstnance (potažmo jeřábníka) spadl přepravovaný náklad, ačkoliv dodržel veškeré (zejména bezpečnostní) postupy – mohlo třeba dojít k utržení řetězu a neštěstí je na světě.

Naopak pokud kupříkladu vykonává nějaké činnosti v terénu a v pracovní době se věnoval něčemu jinému (šel si nakoupit pro osobní potřebu, do kina…) a přišel ke smrtelnému úrazu, nelze to považovat za úraz pracovní. Taková situace je ale poměrně zjevná.

Komplikovanější pak může být, kdy už pracovník nastoupil s nějakými zdravotními problémy, které se u něj ovšem v průběhu zaměstnání zhoršily natolik, že jim podlehl – v takovém případě je nutné odborně posoudit, zda za to mohlo pracovní prostředí nebo samotné úkoly, anebo to zaměstnavatel nemohl ovlivnit.

Nevyplacené plnění za pracovní úraz

Jestliže dojde ke smrti při výkonu povolání / zaměstnání, má firma zákonnou povinnost vyplatit pozůstalým finanční kompenzaci. Ale v případě, že zůstává plnění za pracovní úraz nevyplacené, případně máte pocit, že není úplné, anebo jenom nemáte dostatek sil se záležitostí zabývat, je možné se obrátit na specialisty, kteří firmě připomenou její povinnosti a zajistí vám maximální možné odškodnění za pracovní úraz.

Výše odškodného za smrtelný úraz

Ačkoliv musí přesnou částku určit odborníci, náleží dle zákona pozůstalým (tedy manželovi nebo manželce, případně registrovanému partnerovi / partnerce, stejně jako nezaopatřeným dětem a rodičům žijícím ve stejné domácnosti) odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti ve výši nejméně 240 000 Kč / osoba, a to jednorázově. Jednat se ale může i o vyšší částku, nenechte se proto odbýt touto minimální hranicí.