Která geotechnika je nejpoužívanější a jaké může mít parametry?

Geotechnika je dnes používaná na opravdu velké množství příležitostí, které se točí především kolem stavebnictví. Pokud se rozhodujeme pro stavbu víceméně jakéhokoliv typu budov od výškových budov po dálnice, tak je geologický průzkum základem.

Pro průzkumy se přitom používá poměrně dost rozsáhlé množství geotechnických přístrojů, které se používají na konkrétní účely. Dnes se podíváme na to, jaké účely přitom budete potkávat nejčastěji a proč tomu takto je.

Monitorování vodních zdrojů

V hydrogeologii jsou často zkoumány vlastnosti podzemních vod a proudění podzemní vody. Měřením tlaku pomocí piezometru můžeme určit úroveň hladiny podzemní vody. Získáme tak cenné informace o množství a pohybu podzemních vod. Piezometry bývají často využívány při stavbě i následně při užívání vodních nádrží. Díky těmto přístrojům lze snadno sledovat tlakové změny a monitorovat tak případné úniky vody z nádrží.

Dynamometry pro sledování napětí na kotvách

Dalším přístrojem, který bývá často využíván v geotechnice je dynamometr. Pomocí dynamometru lze sledovat napětí na kotvách nebo měřit zatížení stabilizačních prvků. Měří se zde napětí, kterým jsou jednotlivé kotvy zatíženy. Tato měření nám pomáhají zejména v případech měření deformací konstrukcí.

Dokonalé hlídání sklonu pozemku

V některých případech je sklon pozemku velkým problémem. Může kvůli němu docházet k celé řadě problémů, namátkově například k tvorbě takzvaných „lavorů“, kdy voda stéká do špatně odstupňovaných oblastí pozemku. K odhalení nám postačí inklinometr, což je druh přístroje, který velice efektivně měří sklon pozemku přímo na daném místě. Díky tomu tak můžeme řešit i velice rozsáhlé problémy, které mohou na pozemku vznikat kvůli jeho sklonu, třeba jako bylo již zmíněno zavodnění.