Kde a jak zajistit ekologickou likvidaci vozidel?

Máte-li vozidlo, které chcete vyřadit z Evidence vozidel, je potřeba, aby byla provedená ekologická likvidace auta. Tu ukládá zákon o dopadech, který výrazně ovlivňuje a zpřísňuje služby v oblasti likvidace autovraků, s ohledem na ochranu životního prostředí. Autovraky jsou, bez jakékoli výjimky, zařazeny do kategorie odpadu nebezpečného. Obsahují provozní kapaliny a jedovaté látky, které závažným způsobem ohrožují jak přírodu, tak i lidské zdraví.

Na koho se obrátit?

Je potřeba vyhledat akreditovaná recyklační centra, která jsou právě pro ekologickou likvidaci vozidel určená a oprávněná. Autovraky jsou zde podrobeny přesně stanoveným postupům zpracování. Recyklační centra využívají moderní technologie, které jsou speciálně vyvinuté pro odbornou demontáž a ekologickou likvidaci autovraku. Ten je nejprve kompletně rozebrán a demontován. Jsou odstraněné všechny nebezpečné součástky a předány k další recyklaci. Vše, co je vyrobené z kovu, je zasláno do hutí. Zpracovány jsou i plasty a další materiály, které lze využít pro materiálovou recyklaci.

Ekologická likvidace vozidel cena je příznivá.

Jednou z možností je společnost SbohemAUTO. Postačí zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 10 12 15 a sdělit co nejvíce informací o svém automobilu. Tím zvýšíte šanci na vyšší výkupní částku. Operátor vyhodnotí vaše informace a připraví vám odkupní cenovou nabídku. Pokud vám bude cena vyhovovat, postačí vozidlo fyzicky předat. Při předání je potřeba předložit kopii velkého TP, občanský průkaz nebo cestovní pas. V případě, e není vozidlo napsáno na vás, tak plnou moc majitele. Připadlo-li vám v dědickém řízení, tak jeho kopii. Je-li vaše vozidlo nepojízdné, SbohemAUTO zajistí jeho bezplatný odtah.