Chytré vysvětlení toho, jak pohyblivý písek způsobuje selhání přehrad

Přehrady jsou stavěny tak, aby vydržely neuvěřitelnou sílu vody, ale existuje jedna přirozená nepříjemnost, která může vést k nebezpečným podmínkám a případné erozi přehrady. Pohyblivý písek. Toto téma zkoumá YouTuber Professional Engineering ve svém videu s názvem How Quicksand Causes Dam Failures. 

Ve stavebnictví je pohyblivý písek víc než jen louže bahna! K „rychlému stavu“ dochází, když prosakování snižuje efektivní napětí půdy. To může vést k některým nebezpečným podmínkám, zejména pokud průsaky způsobí erozi potrubí na přehradě.

Voda může prosakovat půdními fragmenty, odtlačovat je a oslabovat infrastrukturu. To může způsobit významné katastrofy, jako je povodeň přehrady Teton, která byla důsledkem masivního zhroucení hliněné přehrady Teton.

Bylo zjištěno, že příčinou zřícení bylo hydraulické potrubí nebo vnitřní eroze způsobená vodou prosakující půdou a oslabující celkovou konstrukci. Darcyho zákon v práci.

Aby tomu zabránili, inženýři hloubí zdi pod povrchem, aby zpomalili Darcyho zákon a zkapalňování půdy nebo laicky řečeno, kdy se půda chová jako voda. Tohle je pohyblivý písek.